The Miracle Of Bureau Des Fraudes | bureau des fraudes

Sunday, October 21st, 2018 - Bureau

The Miracle Of Bureau Des Fraudes | bureau des fraudes

Bureau Besta Unique Bureau Best Bureau Des Fraudes High Definition ...

De aanpak van faillissementsfraude krijgt in elke kabinetsperiode weer het stempel ‘prioriteit’. Toch komt er in de praktijk bar weinig van terecht. Hoe zit dat?

DGCCRF - Accueil | Facebook - bureau des fraudes

DGCCRF – Accueil | Facebook – bureau des fraudes | bureau des fraudes

Image Source: fbsbx.com

Lactalis : drôle de fric-frac au bureau des fraudes ... - bureau des fraudes

Lactalis : drôle de fric-frac au bureau des fraudes … – bureau des fraudes | bureau des fraudes

Image Source: over-blog-kiwi.com

Faillissementsfraude berokkent de maatschappij jaarlijks circa 1 miljard euro schade; aan bijna eenderde van de faillissementen hangt een luchtje.

Toch is de kans dat een zaak voor de strafrechter komt nihil. Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat er vorig jaar slechts 74 faillissementsfraudezaken zijn voorgelegd aan de strafrechter.

Iedere nieuwe minister van Justitie heeft de afgelopen decennia beloofd om dit soort fraude effectiever te zullen bestrijden. Onderzoekers, curatoren en voormalig hoogleraar Tineke Hilverda zien het somber in: faillissementsfraudeurs wordt nog steeds ‘nauwelijks een strobreed in de weg gelegd’.

De oorzaken liggen dieper dan gebrekkige samenwerking. De curator heeft een imagoprobleem en een financieringsprobleem. Plus – verrassend – er vloeien te weinig tranen bij de aangifte van faillissementsfraude.

‘Ik heb nu al spijt dat ik “ja” tegen dit interview heb gezegd,’ verzucht voormalig hoogleraar faillissementsfraude Tineke Hilverda als Follow the Money haar eind januari opzoekt in het gerechtshof Den Bosch. Een half jaar eerder heeft Hilverda afscheid genomen van haar leerstoel aan de Radboud Universiteit en is ze fulltime verder gegaan als raadsheer bij het Hof Den Bosch. Al in 1992 schreef Hilverda haar proefschrift over faillissementsfraude; sindsdien heeft ze herhaaldelijk geprobeerd om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. 

Het resultaat viel haar tegen: op ‘een paar zinvolle maatregelen en ontwikkelingen’ na, lukte het de opeenvolgende ministers van Justitie Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin, Ivo Opstelten, Ard van der Steur en Stef Blok niet om het probleem bij de hoorns te vatten. En dus verliet ze – met enige frustratie – in juni 2017 het strijdtoneel. 

‘De veranderingen gaan echt heel langzaam,’ zegt Hilverda als we even later in een vergaderzaal naast haar werkruimte zitten. ‘Het resultaat is dat faillissementsfraudeurs nog steeds nauwelijks een strobreed in de weg wordt gelegd. Dat zegt iets over hoe wij met elkaar omgaan in het zakelijk verkeer: het wordt getolereerd.’ Hilverda is er duidelijk helemaal klaar mee.

Dat de aanpak van faillissementsfraude nog steeds niet soepel verloopt, blijkt wel uit de handel en wandel van Roge van der W. Jarenlang kon deze Drachtenaar vrijwel ongestoord failliet gaan, nieuwe bedrijven beginnen en schuldeisers benadelen. De case laat duidelijk zien wat het achterliggende probleem is: gehaaide ‘ondernemers’ kennen de manco’s van het systeem en maken daar optimaal gebruik van.

Hoe meer werk voor de curator, en hoe leger de boedel, des te kleiner de pakkans

Zo sturen ze curatoren het bos in met ontbrekende administratie of, iets subtieler, overladen ze die met correspondentie of (valse) facturen om weggesluisde geldstromen alsnog te legitimeren. Andere trucs: het verplaatsen van de statutaire zetel naar het buitenland en het inschakelen van katvangers. De logica erachter lijkt te zijn: hoe meer werk voor de curator, en hoe leger de boedel waaruit de curator zijn of haar uren moet terugverdienen, des te kleiner de pakkans. En als een vervelende curator desondanks dreigt met aangifte, dan kun je altijd nog proberen een schikking te treffen. Een win-winsituatie: de curator is dan verzekerd van een salaris en kan de deal legitimeren doordat het zijn wettelijke taak is om geld uit de boedel te krijgen; de fraudeur is gevrijwaard van een aangifte en strafrechtelijke vervolging.

Dit is in een notendop de problematiek rondom notoire faillissementsfraudeurs. De knelpunten treden ook in lichtere vormen op bij de gelegenheidsfraudeurs: bestuurders die bijvoorbeeld vlak voor faillissement nog even snel de dure zaagmachine op Marktplaats zetten, of de vorkheftruck verkopen aan een familielid.

Het resultaat van dit alles is dat er jaarlijks waarschijnlijk voor meer dan een miljard euro aan waarde wordt onttrokken aan boedels. Het is een wijdverbreide praktijk: het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeerde in 2016 dat er bij bijna eenderde van de faillissementen sprake is van een vorm van fraude waarbij schuldeisers worden benadeeld. Dat zou neerkomen op bijna 1000 fraudefaillissementen in 2017, ruim 1300 in 2016 en bijna 1600 in 2015.

De rekening komt te liggen bij de maatschappij – met als grootste benadeelde de Belastingdienst – en bij gewone leveranciers, die opeens kunnen fluiten naar hun openstaande rekeningen. Het merendeel van deze zaken blijft echter onder de radar: in 2015 werden er door curatoren bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD in Zwolle 670 dubieuze faillissementen gemeld, waarvan er uiteindelijk 280 strafrechtelijk onder de loep werden genomen. De politie pakte in 2015 in totaal 154 zaken op; de FIOD 54. In 2016 lagen die aantallen respectievelijk op 128 en 66.

Let wel: dit betreft alleen een strafrechtelijk onderzoek. Via de Raad voor de Rechtspraak kreeg Follow the Money inzicht in het aantal faillissementsfraudezaken dat daadwerkelijk voor de rechter kwam. De eenvoudige faillissementszaken belanden na politieonderzoek bij de politierechter (ook wel enkelvoudige kamer, of EK), de complexere fraudezaken van de FIOD belanden bij de meervoudige kamer (MK).

Wat blijkt: het aantal strafzaken is opmerkelijk laag. Vorig jaar werden er 43 zaken voorgelegd aan de politierechter, wat resulteerde in 35 strafopleggingen. Daarnaast werden er 31 grotere zaken voorgedragen aan de meervoudige kamer. Daaruit volgden 28 strafopleggingen.

Maar fraude bij faillissementen is iets van alle tijden. Zo deed de Universiteit van Amsterdam in 2004 in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek naar faillissementsfraude. De onderzoekers trokken alarmerende conclusies: ‘Samengevat kan worden gesteld dat in 43% van de onderzochte faillissementen sprake is van onregelmatigheden. In ongeveer een kwart van de gevallen is sprake van wat men faillissementsfraude mag noemen.’Nog datzelfde jaar,

The Miracle Of Bureau Des Fraudes | bureau des fraudes – bureau des fraudes
| Pleasant for you to our website, in this particular moment I’m going to demonstrate with regards to keyword. Now, this is the primary impression:

Bureau Besta Unique Bureau Best Bureau Des Fraudes High Definition ... - bureau des fraudes

Bureau Besta Unique Bureau Best Bureau Des Fraudes High Definition … – bureau des fraudes | bureau des fraudes

Image Source: lesbranchouilles.com

Pictures gallery of The Miracle Of Bureau Des Fraudes | bureau des fraudes

  • Bureau Besta Unique Bureau Best Bureau Des Fraudes High Definition ...
  • Lactalis : drôle de fric-frac au bureau des fraudes ...
The Miracle Of Bureau Des Fraudes | bureau des fraudes | admin | 4.5